Verslag

In het noordelijke deel van de wijk Grunobuurt in de stad Groningen, tussen Parkweg en het spoor, is woningbouwcorporatie Nijestee momenteel bezig met wijkvernieuwing.
De oude woningen hebben plaatsgemaakt voor de appartementencomplexen Traverse, Statie en Typhoon.
Aan de Paterswoldseweg en aan de Stephensonstraat staan nog de oude woningen, die ook plaats moeten maken voor nieuwbouw.
In februari is men begonnen met de voorbereidingen voor de sloop van de woningen aan de Paterswoldseweg 112 t/m 138A en Grunostraat 2.
Toen werden al het groen al weggehaald.
In september werd begonnen met het ontmantelen van de woningen en het asbest vrij maken.
Half oktober kon worden begonnen met de totale sloop.
Ik volg de gang van zaken en leg het vast in beelden. Soms spectaculaire.

Hits: 420